[P1] Làm thế nào để cài đặt Presets cho After Effects

0
593

Preset trong After Effects cực kỳ hữu ích, cho dù là để tăng tốc độ quá trình hoặc thực hiện một tác dụng nhất định dễ dàng hơn.

Preset không phải là một Plug-in
Một Preset là một sự kết hợp được xác định trước các hiệu ứng lưu trong AE, trong khi các plugin là phần mềm riêng biệt để làm việc với After Effects, để tạo ra các hiệu ứng của chương trình không thể làm như vậy.

1. Cài đặt Preset

Cài đặt cài đặt trước có thể được thực hiện một trong hai cách . Cả hai đều khá đơn giản, nhưng phương pháp nào bạn chọn để sử dụng là tùy thuộc vào tình hình và tuỳ thuộc vào bạn.

Phương pháp 1: Adobe Bridge

Mở After Effects và chọn layer bạn muốn áp dụng Preset. Sau đó điều hướng đến tab “Animation“, chọn “Browse Presets” nếu bạn muốn xác định vị trí nó trong Adobe Bridge.

[​IMG]

Để sử dụng trình mặc định của bạn, chọn “Apply Preset” để thay thế.

[​IMG]

Từ đó, bạn chỉ cần chọn Preset mong muốn, và nó sẽ được áp dụng cho các layer bạn đã chọn trước đó.

Phướng pháp 2: File Browser

Thay vì làm việc trong After Effects, phương pháp này được thực hiện trong trình duyệt tập tin của hệ điều hành. After Effects có chứa một thư mục cài sẵn trong đó chứa tất cả các tập tin preset. Đơn giản chỉ cần sao chép Preset mong muốn của bạn vào thư mục này, và sau đó bạn có thể áp dụng nó từ bảng điều khiển hiệu ứng trong After Effects. Tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn và phiên bản của After Effects, thư mục cài đặt của bạn có thể thay đổi. Dưới đây là những địa điểm có thể khác nhau của thư mục cài đặt trước , cùng với các phiên bản tương ứng của hệ điều hành.

Mac OS X

~/Documents/Adobe/After Effects CS6/User Presets/
~/Documents/Adobe/After Effects CC 2014/User Presets/
~/Documents/Adobe/After Effects CC 2015/User Presets/

Windows

My DocumentsAdobeAfter Effects CS6User Presets
My DocumentsAdobeAfter Effects CC 2014User Presets
My DocumentsAdobeAfter Effects CC 2015User Presets

Nếu bạn chưa sử dụng preset trước đây, cài đặt của bạn có thể chưa có thư mục Preset. Nếu vậy bạn có thể tạo ra một cách thủ công.

2. Tạo Preset

Tạo Preset nghe có vẻ khó khăn, nhưng nó dễ dàng hơn bạn nghĩ! Chọn tất cả các hiệu ứng trên một layer mà bạn muốn lưu như một Preset, sau đó điều hướng đến tab “Animation” của After Effects và chọn ‘Save Preset‘.

save-preset-ready.

Presets rất cần thiết trong After Effects, chắc chắn nó có thể tăng tốc độ công việc của bạn và cho phép bạn thử những kỹ thuật của người khác.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here