Kết hợp nhiều công cụ lựa chọn để tạo vùng chọn tốt hơn trong Photoshop

0
353

Tìm hiểu cách thêm vùng chọn, loại trừ các vùng chọn và tạo các vùng chọn giao nhau trong Photoshop.

Tải về file thực hành:


Tóm tắt bài học:

Bạn có thể kết hợp các vùng chọn bằng các công cụ marquee, công cụ Lasso, công cụ Magic Wand và / hoặc công cụ Quick Sellection. Mỗi công cụ này có các tùy chọn để kết hợp các vùng chọn trong thanh Option.

Để thêm vào vùng chọn, nhấp vào biểu tượng Add to selection trong thanh Option hoặc nhấn phím Shift khi bạn thực hiện tạo vùng chọn khác.

Để trừ vùng chọn, nhấp vào biểu tượng Subtract from selection thanh Option hoặc nhấn phím Option (MacOS) hoặc phím Alt (Windows) khi bạn chọn một khu vực bạn muốn xóa khỏi vùng chọn.

Để tạo lựa chọn giao nhau, nhấp vào Intersect with selection trong Option hoặc nhấn phím Option + Shift (MacOS) hoặc Alt + Shift (Windows) khi bạn chọn một khu vực giao nhau.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here